37. Per Eriksson, NetEnt: Våga Vägra Byråkrati

    • 37. Per Eriksson, NetEnt: Våga Vägra Byråkrati
    • 37. Per Eriksson, NetEnt: Våga Vägra Byråkrati

      I det här avsnittet av PåJobbet ligger värderingsstyrt ledarskap i fokus. Per Eriksson, VD för lönsamma tillväxtssuccén NetEnt, delar med sig av de viktigaste komponenterna i NetEnts framgångsrecept. Dagens krämpa  handlar om att vår värld går fort och tillväxt i hög takt frestar ofta på kulturen i verksamheten. Hur gör man för att lyckas bygga en positiv kultur som attraherar rätt människor på en tuff arbetsmarknad?

      Hörs inget? Ladda ner filen här.
Top