108. Hugi Asgeirsson – Att jobba mot ett mål utan en plan

    • 108. Hugi Asgeirsson – Att jobba mot ett mål utan en plan
    • 108. Hugi Asgeirsson – Att jobba mot ett mål utan en plan

      I det sista avsnittet för säsongen gästar Hugi Asgeirsson, medgrundare av Edgeryders. Verksamheten beskrivs som ett företag och ett community där människor möts för att lösa diverse problem. I avsnittet diskuteras kulturen kring decentraliserade organisationer och distansarbete. Hur mycket frihet, komplexitet och osäkerhet klarar vi människor av ur ett arbetsperspektiv? Vilka för- och nackdelar finns med att jobba på distans? Vilka utmaningar ställs man inför när man jobbar med organisationer som inte jobbar på distans?


      Hörs inget? Ladda ner filen här.
Top