92. Live från Lönebildningsdagen

    • 92. Live från Lönebildningsdagen
    • 92. Live från Lönebildningsdagen

      Är ett lönepåslag en garanti för motiverade medarbetare? Hur ska man tänka kring löneproceduren under den årliga lönerevisionen som HR-chef? Magnus Sverke, psykologiprofessor på Stockholms Universitet diskuterar lön som motivation tillsammans med Kristina Vallin och Hakim Rudels i Påjobbetpodden.


      Hörs inget? Ladda ner filen här.
Top