115. Mats Alvesson – Starka värdegrunder

    • 115. Mats Alvesson – Starka värdegrunder
    • 115. Mats Alvesson – Starka värdegrunder

      Är det viktigt för ett företag att ha en värdegrund? Nej, normalt sett inte. De flesta så kallade värderingar är fina ord som ingen skulle få för sig att argumentera emot. Vad är meningen med att stå för något som ingen är emot? Starka ledare har inte starka värderingar, de är flexibla. Lyssna, skratta och låt dig utmanas av professor Mats Alvesson, doktor i organisationsteori och forskare i funktionell dumhet vid Lunds Universitet.


      Hörs inget? Ladda ner filen här.
Top