118. Morten Werner – Dåtida och nutida ledarskapsstilar

    • 118. Morten Werner – Dåtida och nutida ledarskapsstilar
    • 118. Morten Werner – Dåtida och nutida ledarskapsstilar

      Morten Werner är tidigare VD för Poolia och har kallat sig själv för ledare i över 55 år. Han har suttit i över 130 styrelser och har en rad av VD-poster bakom sig. En ledare med riktning, en riktning som sitter djupt och stadigt i en egen styrfart som inte låter sig ruckas av påverkan från ägare, anställda eller kunder. En ledare, en man som vet vad han vill. Lyssna på Morten Werner!


      Hörs inget? Ladda ner filen här.
Top