124. Åsa Nilsonne – Smärtans kraft

  • 124. Åsa Nilsonne – Smärtans kraft
  • 124. Åsa Nilsonne – Smärtans kraft

   Tema: Skuggsidor

   “Jag önskar att jag inte ville det jag vill!” Åsa Nilsonne citerar Hjalmar Söderberg. Hur agerar vi människor när vi önskar att vi ville någonting annat än det vi vill? Följ med i detta samtal om smärta, vilja och skuggor med psykiatern och författaren Åsa Nilsonne


   Hörs inget? Ladda ner filen här.
Top