114. Torbjörn Eriksson – Kan man skapa värde åt alla samtidigt?

    • 114. Torbjörn Eriksson – Kan man skapa värde åt alla samtidigt?
    • 114. Torbjörn Eriksson – Kan man skapa värde åt alla samtidigt?

      Nu har vi grävt runt mycket kring sårbarhet och öppenhet, men vilka andra sidor finns att utforska kring den starke ledaren? I det här avsnittet träffar vi återigen en gammal gäst hos Påjobbetpodden, Torbjörn Eriksson, VD och partner på Tenant & Partner i nästan 30 år. Hur ser Torbjörn på lekfullhet? Kan man skapa värde åt alla samtidigt och vad spelar syfte och mål för roll i en organisation? Vad har Torbjörn för tankar kring hierarkier och makt? Nu kör vi!


      Hörs inget? Ladda ner filen här.
Top